Utviklingskompetanse AS

Vår kjernevirksomhet er forskingsbaserte kurs og utviklingsarbeid relatert til utviklingsledelse, prosessledelse samt plan- og utviklingsarbeid. Utviklingskompetanse AS er en samspillorganisert bedrift. Suksessformelen er å engasjere de beste forelesningskreftene og andre ressurspersoner etter behov, framfor å ha alle ressurser selv. I sum besitter vi teoretisk og praktisk kompetanse på et solid og høyt faglig nivå.

“Coming together is a beginning, Staying together is progress,
Working together is success" - Henry Ford

ANSATTE OG FORELESERE SOM INNGÅR I TEAMET

Tor Skogstad

Daglig leder

Tor har vært daglig leder i Utviklingskompetanse as og fagansvarlig for våre kurs og oppdrag siden 2002. Som veileder for 5-600 prosessplaner har han opparbeidet en unik kompetanse innen design av ulike former plan- og utviklingsprosesser.

BIO ->

Mob: 97701621
E-post: tor@uk-as.no

Marianne S. Bjørnmyr

Daglig leder, NOUA

Marianne bistår med undervisning i kreative metoder og teknikker på våre utviklingsprogram. Marianne har også hovedansvaret for design og layout av vårt kursmateriale m.m.

BIO ->

E-post: m.bjornmyr@gmail.com

Linn N. Godtfredsen

Fagleder, RKK Salten, Regionalt kontor for kompetanseutvikling i Salten

Linn har det kurstekniske ansvaret for nettbaserte kurssamlinger og har faglig bidratt i arbeidet med å utvikle en nettbasert versjon utviklingsprogrammet, våren 2021.

BIO ->

Haldis Andersen

Spesialkonsulent, Nordlandsykehuset

Haldis har tidligere vært ansatt i Utviklingskompetanse AS og bistår etter behov med veiledning på utarbeiding av prosessplanene, som er en løpende øvingsoppgave på kurset prosessledelse og prosjektdesign.

BIO ->


Roar Amdam

Professor, Høgskulen i Volda

Roar underviser i kommunikativ tilnærming til plan- og utviklingsarbeid og samarbeidsdrevne prosesser på våre kurs i prosessledelse og prosjektdesign. Han er fagansvarlig for mastergradstudiet Samfunnsplanlegging og ledelse ved Høgskulen i Volda.

BIO ->

Tlf: 70 07 51 24
E-post: roar.amdam@hivvolda.no

Rudi Kirkhaug

Professor, Universitetet i Tromsø

Rudi har i en årrekke undervist på våre kurs, med temaene utviklingsledelse, prosjekt som verktøy og verdibasert ledelse.

BIO ->

Tlf: 911 94 796
E-post: rudi.kirkhaug@uit.no

Gro Ellen Mathisen

Dekan og professor, Universitetet i Stavanger

Gro Ellen underviser hos Utviklingskompetanse AS med tema som innovasjon, utviklingsledelse og utviklingskultur basert på samskaping og samarbeidsdrevne prosesser.

BIO ->

FAGRESSURSER OG SAMARBEIDSPARTNERE

Kjell Myran

Daglig leder, Onsite

Kjell og hans selskap ONSITE bistår oss med tjenester tilknyttet innhenting av tilbud og administrasjon av kurslokaler/hotelltjenester samt deltakerhåndtering. Tjenestene omfatter online påmeldingsskjema og fakturering. Dette samarbeidet kan også lette arbeidet til våre oppdragsgivere.

BIO ->


Jonas Ellingsen

Journalist, JE Media

Jonas bidrar med tekstutforming og «språkvask» for Utviklingskompetanse AS. Som samfunnsinteressert skribent har han en bevisst holdning til kommunikasjon mot ulike målgrupper – og er derfor en nyttig diskusjonspartner. 

BIO ->

Mob: 908 65 022
E-post: jaellingsen@gmail.com