TEAMET

Tor Skogstad

Daglig leder

Han har ansvaret for daglige ledelse av Utviklingskompetanse as og er fagansvarlig for kurs og utviklingsprogram i dialogbasert prosessledelse, samt prosjekleder for utviklingsoppdrag, som utføres av Utviklingskompetanse as.

BIO ->

Mob: 97701621
E-post: tor@uk-as.no

Marianne Bjørnmyr

Rådgiver

Marianne bistår med undervisning i kreativitet,  prosessdesign og foto som formidling i utviklingsarbeid på våre utviklingsprogram. Marianne har også hovedansvaret for design av vårt promotering- og kursmateriale m.m.

BIO ->

Mob: 93894877
E-post: marianne@uk-as.no

Veronika Rubaninska

Prosjektmedarbeider

Veronika har fra september 2018 ansvar for det administrative arbeidet. Veronika vil også ha den kurstekniske ledelsen for kurs vi gjennomfører i egen regi. Stillingen er under utvikling.

Tlf:  950 16 238
E-post: veronika@uk-as.no

“Coming together is a beginning, Staying together is progress,
Working together is success" - Henry Ford

  

Utviklingskompetanse as er en kompetansebedrift hvor kjernevirksomheten er forskingsbaserte 
kurs og utviklingsprogram relatert til ledelse, prosessledelse og utviklingsarbeid. Som bedriftsstrategi
inngås det samarbeidsavtaler med de beste forelesningskreftene for hvert enkelt utviklingsprogram/kurs, 
framfor å satse kun på egne forelesere. I sum besitter vi praktisk kompetanse på et solid høgt faglig nivå.

 

FAGRESSURSER SOM INNGÅR I TEAMET ETTER BEHOV

Jørgen Amdam

Professor, Høgskulen i Volda

Jørgen underviser på våre utviklingsprogram, innen temaene komunikativt plan- og utviklingsarbeid,  i kreativitet,  prosessdesign og i veiledning. Vi samarbeider også med Jørgen Amdam om innovativt utviklingsarbeid i kommunal samfunnsplanlegging.

BIO ->


Roar Amdam

Professor, Høgskulen i Volda

Roar underviser på våre utviklings-program og  har ansvaret for undervisning  i kommunikativ tilnærming til plan- og utviklingsarbeid. Han er også sensor for eksamen for «våre studenter» ved Høgskulen i Volda.

BIO ->

Tlf: 70 07 51 24
E-post: roar. amdam@hivvolda.no

Rudi Kirkhaug

Professor, Universitetet i Tromsø

Rudi underviser på våre utviklings-program, med temaene prosjekt som verktøy og verdibasert ledelse. Han inngår også i samarbeid om 2-dagers kurs i verdibasert ledelse som starter høsten 2014.

BIO ->

Tlf: 911 94 796
E-post: rudi.kirkhaug@uit.no

Tom Tiller

Professor, Universitetet i Tromsø

Tom inngår i vårt team av ressurspersoner vi kan leie inn ved behov, både som prosessleder og som resursperson innenfor tema som ledelse, aksjonslæring og lærende organisasjoner

BIO ->