Haldis Andersen

Spesialkonsulent, Nordlandsykehuset

Haldis har tidligere vært ansatt i Utviklingskompetanse AS og bistår etter behov med veiledning på utarbeiding av prosessplanene, som er en løpende øvingsoppgave på kurset prosessledelse og prosjektdesign.

Haldis har tidligere vært ansatt i Utviklingskompetanse AS og bistår etter behov med veiledning på utarbeiding av prosessplanene, som er en løpende øvingsoppgave på kurset prosessledelse og prosjektdesign.

Med mastergrad i filosofi og kunnskap innenfor ulike fagfelt som statsvitenskap, helse, økonomi, statistikk, analyse og psykologi og filosofi, representerer Haldis en spennende fagkombinasjon og er en viktig ressurs innenfor utviklingsarbeid. Haldis har tidligere vært ansatt i Utviklingskompetanse AS, og er nå ansatt som prosjektleder i Nordlandssykehuset.<- TILBAKE