Rudi Kirkhaug

Professor, Universitetet i Tromsø

Rudi har i en årrekke undervist på våre kurs, med temaene utviklingsledelse, prosjekt som verktøy og verdibasert ledelse.

Rudi Kirkhaug er dr. philos fra Universitetet i Tromsø. Han har vært lærer, rådgiver og inspektør i skoleverket, og har hatt ulike lederstillinger og styreverv i næringsliv og offentlig forvaltning. Hans forskningsinteresser er organisasjonsdesign, organisasjonsdiagnostikk, organisasjonsendringer og ledelse. Han har publisert resultatene fra sin forskning i en rekke internasjonale tidsskrifter. I februar 2013 utga han boka “Verdibasert ledelse – betingelser for utøvelse av moderne lederskap” på Universitetsforlaget.

Tlf: 911 94 796
E-post: rudi.kirkhaug@uit.no


<- TILBAKE