PROSESSVERKTØY

I Utviklingskompetanse as sine todagerskurs i prosessledelse og prosessplanlegging og utviklingsprogram i prosjekt og prosessledelse på mastergradnivå inngår ett års lisens på UKs prosessverktøy i prosessplanlegging. 


Se introduksjonsvideo til verkøyet her 

Følgende inngår i prosessverktøyet:  

• En mal som er utformet som en database, hvor også nøkkelpersoner til prosessen kan få adgang. Malen kan også konverteres til et word-dokument. Her inngår også organisasjonskart, milepælsplan, tidslinje og framdriftsplan. 

• En veileder med forklaring av de ulike elementene som bør vær med i en prosessplan 

• En verktøykasse med verktøy for utsjekking av utfordringer i utviklingsarbeidet, formulering av formål og resultatmål, interessentkartlegging, prosessdesign, framdriftsplan, evaluering og kritiske suksessfaktorer. 

• Litteraturhenvisninger og aktuelle lenker. 

  

Som kursdeltaker vil du, via e-post fra Utviklingskompetanse as, før kursstart få tilsendt brukernavn og passord. Alle deltakere i utviklingsprogrammet får også tilgang til eget STUDIENETT gjennom samme innlogging. I studienettet legges det ut informasjon som angår det enkelte kurset/utviklingsprogrammet.

  


Bestill tilgang til verktøyet her 


Du kan logge deg inn på Prosessverktøyet ved å trykke på linken under: 

Logg inn her

  

Lykke til!