NYTTIGE LINKER

 

NETTPORTAL OM STEDSUTVIKLING
Miljøverndepartementet i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet, Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, Riksantikvaren, Husbanken, Norsk form og fylkeskommunene har utviklet en nettportal om stedsutvikling. Her finner du inspirasjon og gode ideer til å skape attraktive og miljøvennlige steder.

SE MER HER >

 

KRYSS
Kryss er et nettsted fo kulturplanlegging og stedsutvikling

SE MER HER>

 

NASJONAL STRATEGI FOR KVALITETSFORBEDRING I SOSIAL – OG HELSETJENESTEN (2005 – 2015)
Helsedirektoratet har i samarbeid med fagmiljøene, utviklet en «Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten …Og bedre skal det bli! (2005-2015)». Nytenkning og forbedring i sosial- og helsetjenesten gjennom involvering av fagmiljøene og ansatte, brukermedvirkning og samhandling på tvers av fag og forvaltningsnivå er sentrale elementer i denne satsingen.

LES MER HER >

 

SENTER FOR ØKOLOGISK ØKONOMI OG ETIKK; HANDELSHØGSKOLEN I BODØ
Senter for Økologisk økonomi og etikk er av flere senter ved Handelshøgskolen i Bodø. I tillegg til masterutdanning og doktorgraderutdanning, tilbyr senteret en rekke interessante kurs for næringslivet og for offenlig sektor, samt deltar aktivt i samfunnsdebatten.

LES MER HER >

 

LIVSVERKENE
Livsverkene er en nasjonal “Oppmuntrings og UtviklingsAllianse for lokal samfunnsutvikling”. LivsVerkene jobber med bedrifter, off/kommuner og i frivilligheten.

LES MER HER >

 

FYLKESKOMMUNER
Fylkeskommunene i Vest-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal (fylke), Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark har som regionale utviklingaktører vært arrangør eller finansiør av et eller flere av våre kurs innefor temaene “Prosessledelse i planlegging” og “Prosessledelse i stedsutvikling”.

LES MER HER >

 

FYLKESMANNEN
Fylkesmannes Landbruksavdeling i Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder har i samarbeid gjennomført kurset”Prosjektretta nærings- og bygdeutvikling” , og tidligere har Fylkesmannes Landbruksavdeling i Troms og Nordland gjennomført i til sammen 3 kurs. I tillegg har flere kurs, som andre står som arrangør av, vært finansiert gjennom skjønnsmidlene, som Fylkesmann disponerer.

LES MER HER >

 

KOMMUNENES SENTRALFORBUND
KS (SEVS)satte oppdraget med å utvikle og gjennomføre “kurs i prosesskompetanse” ut på anbud høsten 2001. Etter at Utviklingskompetanse as (innehaver) fikk oppdraget, er det til nå gjennomført i alt 44 ulike kurs fra Kristiansand i sør til Hammerfest i nord.

LES MER HER >

 

FLERE

HUSBANKEN >

DEPARTEMENTER >

HØGSKULEN I VOLDA >

SPEKULATORIET >

NORDLANDSFORSKNING >

PLANLEGGING.NO >

LANDETS KOMMUNER >

REGIONRÅD >