Veiledning

Ledelse av plan- og utviklingsarbeid med fokus på samarbeid og medvirkning kan paradoksalt nok være et ensomt arbeid. Det kan derfor være hensiktsmessig å søke ekstern veiledning/mentorstøtte for enten for hele prosessforløpet fra A-Å eller for deler av prosessen, som f.eks. gjennomføring av en workshop. Som veileder for over 400 plan- og utviklingsprosesser som har vært planlagt på våre utviklingsprogram, har vi opparbeidet en betydelig erfaring som vi overfører i nye sammenhenger.

Som veileder/mentor inntar vi en aktiv, men samtidig en tilbaketrukket rolle, ut fra den som leder prosessen i virksomheten må være den som skal være synlig i eget arbeid. Vi er ydmyk overfor de ulike utfordringene prosjektledere ofte står ovenfor.

Vi har fått gode tilbakemeldinger der vi har vært veiledere /sparringspartnere i pågående prosesser på kommunalt og regionalt nivå..