Roar Amdam

Professor, Høgskulen i Volda

Roar underviser i kommunikativ tilnærming til plan- og utviklingsarbeid og samarbeidsdrevne prosesser på våre kurs i prosessledelse og prosjektdesign. Han er fagansvarlig for mastergradstudiet Samfunnsplanlegging og ledelse ved Høgskulen i Volda.

Roar underviser i kommunikativ tilnærming til plan- og utviklingsarbeid og samarbeidsdrevne prosesser på våre kurs i prosessledelse og prosjektdesign. Han er fagansvarlig for mastergradstudiet Samfunnsplanlegging og ledelse ved Høgskulen i Volda.

Roar Amdam er professor i samfunnsplanlegging og ledelse ved Høgskulen i Volda, der han underviser i offentlig organisering og ledelse. Han har arbeidet med plan- og utviklingsarbeid i organisasjoner, lokalsamfunn og regioner i en årrekke, og har de siste årene forsket på hvordan dialogbasert planlegging kan brukes som redskap for utvikling av organisasjoner og samfunn. Roar har skrevet flere bøker og en rekke vitenskapelige artikler i norske og internasjonale tidsskrift.

Tlf: 70 07 51 24
E-post: roar.amdam@hivvolda.no


<- TILBAKE