GJENNOMFØRTE KURS

Det er så langt vært gjennomført kurs og utviklingsprogram fra Arendal i sør til Hammerfest i nord,  i regi av fylkeskommuner, husbanken, fylkesmenn, regionråd og kommuner.  
Målgruppen har vært kommuner og lokale aktører.

Nær 1400 deltakere har gjennomført våre kurs. Utviklingsprogrammene skreddersys for ulike satsinger og formål, med utgangspunkt i basiskonseptet «Prosessledelse og prosjektdesign».

Kurs i prosessledelse for ledere innen helse- og omsorgsektoren, Nærings- og bygdeutvikling, Boligsosialt arbeid, Stedsutvikling, plan- og utviklingsarbeid og KRDs LUK-satsing er eksempel på satsinger/fagområder det har vært gjennomført skreddersydde kurs for. 

 

Kartet til venstre illustrer hvilke fylker utviklingsprogrammet/kurset har vært gjennomført i.


Utviklingsprogrammet har vært gjennomført som en sentral del av LUK-satsingen (Lokal samfunnsutvikling i kommunene) i regi av flere fylkeskommuner:

 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Sør-Trøndelag fylkeskommune
 • Nord-Trøndelag fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Troms fylkeskommune

I alt åtte utviklingsprogram er til nå gjennomført i regi av LUK-programmet

Det har vært gjennomført flere utviklingsprogram i prosessledelse i boligsosialt arbeid og i stedsutvikling for kommuner i Aust-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Nordland, Troms og Finnmark. Utviklingsprogram/kurs på dette feltet har vært gjennomført i regi av: 

 • Husbanken, region Vest (Bergen)
 • Husbanken, region Bodø
 • Husbanken, region Hammerfest
 • Aust-Agder fylkeskommune

Det er gjennomført flere utviklingsprogram som ikke har vært knyttet til spesielle satsinger, men har hatt kompetanseheving innenfor plan- og utviklingsarbeid generelt som mål.

Her har det vært gjennomført relativt mange kurs/utviklingsprogram. Kursarrangører:

 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Hordaland fylkeskommune
 • Bergen kommune
 • Troms fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • RKK-kontorene i Nordland, hvor av ett krus for ledere i helse- og omsorgssektoren.
 • Salten Regionråd
 • Orkide næringsråd
 • I egen regi samarbeid med Høgskulen i Volda

En serie kurs/utviklingsprogram med tittelen prosjektretta nærings- og bygdeutvikling er gjennomført for kommuner i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Nordland og Troms. 

Kursarrangører:

 • Fylkesmann i Nordland, FMLA
 • Fylkesmann i Troms FMLA
 • Fylkesmann i Rogaland FMLA  ( I samarbeid med Aust-Agder, Vest-Agder og Hordaland)