Utviklingsoppdrag - prosessledelse

Utviklingsarbeid er spennende og krevende og fordrer gode prosesser som fremmer samarbeid, medvirkning, entusiasme og nytenkning. Dialogbasert prosesskompetanse er en viktig faktor for å lykkes i dette arbeidet både på organisasjons- og samfunnsnivå. Ut fra at dette er arbeid som skal utføres innenfor knappe tids- og ressursrammer, kan det være hensiktsmessig å øke egen kapasistet gjennom innleie.

Utviklingskompetanse as kan bidra med ekstra kapasitet i virksomhetens plan- og utviklingsarbeid.  Vi i Utviklingskompetanse as  kan bistå med utarbeiding av prosessdesign/prosessplaner, prosessledelse av verksteder/ idedugnader, som prosjektledere for hele prosessen og/eller veileder og mentor for de som leder prosessen i virksomheten. Vår faglige tilnærming til  denne typen arbeidet, er at legitmiteten til arbeidet skal ligge hos oppdragsgiver og ikke hos innleid konsulent. Vi fokuserer derfor på å styrke utviklingsevnen i utviklings- og innovasjonsarbeid hos våre oppdragsgivere framfor å selge inn de «riktige» løsningene.