Gro Ellen Mathisen

Dekan og professor, Universitetet i Stavanger

Gro Ellen underviser hos Utviklingskompetanse AS med tema som innovasjon, utviklingsledelse og utviklingskultur basert på samskaping og samarbeidsdrevne prosesser.

Gro Ellen underviser hos Utviklingskompetanse AS med tema som innovasjon, utviklingsledelse og utviklingskultur basert på samskaping og samarbeidsdrevne prosesser.

Gro Ellen Mathisen er dekan for Det samfunnsvitenskapelige fakultet og professor i HR og organisasjonspsykologi ved Universitet i Stavanger. Hennes forskningsområde er kreativitet og innovasjon, arbeidsteam, konflikt og trakassering og psykososial risiko, samt ledelse. I tillegg til å være ansatt på Universitetet i Stavanger, har hun i syv år vært rådgiver og leder for HR og HSE i Statoil. Gro Ellen har solid erfaring som foreleser og foredragsholder på ulike arenaer.<- TILBAKE