Tor Skogstad

Daglig leder

Tor har vært daglig leder i Utviklingskompetanse as og fagansvarlig for våre kurs og oppdrag siden 2002. Som veileder for 5-600 prosessplaner har han opparbeidet en unik kompetanse innen design av ulike former plan- og utviklingsprosesser.

Tor J. Skogstad er cand. polit. med fordypning i samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning ved Universitetet i Tromsø og har cand.mag. grad med vekt på organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Bodø. Han har bred yrkeserfaring med tverrsektorielt utviklingsarbeid i kommunal sektor, som kommuneplanveileder i Nordland fylkeskommune, utviklingssjef i Narvik, kommuneplanlegger i Sør-Varanger samt flere administrative stillinger innenfor landbruksetaten.


Mob: 97701621
E-post: tor@uk-as.no


<- TILBAKE