Jonas Ellingsen

Journalist, JE Media

Jonas bidrar med tekstutforming og «språkvask» for Utviklingskompetanse AS. Som samfunnsinteressert skribent har han en bevisst holdning til kommunikasjon mot ulike målgrupper – og er derfor en nyttig diskusjonspartner. 

Jonas bidrar med tekstutforming og «språkvask» for Utviklingskompetanse AS. Som samfunnsinteressert skribent har han en bevisst holdning til kommunikasjon mot ulike målgrupper – og er derfor en nyttig diskusjonspartner. 

Jonas Ellingsen har 30 års fartstid i pressen, både som journalist og i redaktørstolen. Som utdannet diplomøkonom fra Høgskolen i Bodø har det vært naturlig å jobbe med økonomi, næringsliv og tema som faller inn under området forbrukerjournalistikk. Gjennom engasjement fra ulike organisasjoner og bedrifter – også internasjonalt - har Ellingsen utført research, forberedt debattinnlegg, koordinert utspill i media og vært webredaktør m.m. Et stort faglig nettverk og et bredt interessefelt har bidratt til en variert frilanspraksis.

Mob: 908 65 022
E-post: jaellingsen@gmail.com


<- TILBAKE