KURS I PROSESSLEDELSE OG PROSJEKTDESIGN

Utviklingsarbeid er spennende og krevende og fordrer gode prosesser som fremmer samarbeid, medvirkning, entusiasme og nytenkning. Dialogbasert prosesskompetanse er en viktig faktor for å lykkes i dette arbeidet både på organisasjons- og samfunnsnivå.

Vårt kurskonsept «Prosessledelse og prosjektdesign» er et samlingsbasert kurs i ledelse av utviklingsarbeid, med vekt på kommunikasjon, samskapning og kreativitet.

Som deltaker får du lære praktiske arbeidsmetoder og kreative verktøy for å planlegge, gjennomføre og lede ulike former for workshops.  Du lærer også å planlegge den store prosessen fra A til Å, med vekt på medvirkning, involvering og forankring. Som en del av utviklingsprogrammet får du delta i arbeidet med å utarbeide en prosessplan for et reelt endrings plan- og/eller utviklingsarbeid. I dette arbeidet får du også prøvd ut enkle teknikker for å oppnå eierforhold og forankring til utviklingsarbeidet som er i planleggingsfasen. Øvelse i å arbeide i team inngår i dette arbeidet.

På samlingene veksles det mellom dialogbaserte forelesninger, gruppearbeid, øvelser på reelle problemstillinger, arbeid med egne prosjekter og erfaringsutveksling i plenum.

Basiskonsept ble etter en anbudsrunde utviklet av oss på oppdrag av SEVS (KS og fem departementer) våren 2002. 56 kurs er gjennomført med i alt 1400 deltakere. 500 reelle prosjekter er planlagt på kurset.

Suksessformelen har vært en tydelig kobling mellom faglig påfyll, få drahjelp i eget utviklingsarbeid, erfaringsutveksling og nettverksbygging.  At vi har med oss noen av de de beste foreleserne på sin felt og at kurset er godt organisert, teller også positivt. 

Valgfri eksamen (15 studiepoeng) på bachelor- eller mastergradsnivå Høgskulen i Volda og drahjelp i å planlegge egne utviklingsarbeid gjelder for alle kurs uansett organisering.

"Prosessledelse og prosjektdesign» er et basiskonsept som dekker ulike behov.

__

 

Kurs i regi av Utviklingskompetanse i samarbeid med Høgskulen i Volda

Prosjektgrupper/enkelt-personer kan melde seg på, og få kompetansepåfyll og drahjelp i eget utviklingsarbeid

Et slikt kurs blir gjennomført, som et landsdekkende kurs høsten 2018/våren 2019. De tre samlingen er lagt trivelig steder i Trøndelag, med god adkomst til Værnes lufthavn.

Kurs H18/V19

__

Kurspakke som verktøy for statlige/regionale satsinger   

Regionale/statlige/interkommunale virksomheter kan kjøpe skreddersydd kurspakke for å gi nøkkelpersoner på kommunalt og lokalt nivå kompetanse og drahjelp i å gjennomføre lokale prosjekter som en del av større satsinger eller arbeidsområder.

De aller fleste av de 56 kursene som er gjennomført så lang, er gjennomført i regi av regionale, statlige og interkommunale virksomheter med Utviklingskompetanse as som fagansvarlig.

Se info her