PROSESSLEDELSE OG PROSJEKTDESIGN - KURSPAKKER PÅ FORESPØRSEL

Kurset Prosessledelse og prosjektdesign kan gjennomføres som verktøy for regionale og interkommunale virksomheter som har ansvar for ulike satsinger. 

Kurskonseptet er utviklet på oppdrag av KS og fem departementer i 2002 og har vært forløpende forbedret i samarbeid med oppdragsgivere og kursdeltakere. Kurset treffer derfor praksisfeltet godt.

Om kurskonseptet

 • Fokuserer på ledelse av plan- og utviklingsarbeid i ulike former
 • 3 kurssamlinger på 2+3+3 dager
 • Valgfri eksamen ved Høgskulen i Volda tilbys alternativt på bachelor og mastergradsnivå
 • Landsdekkende konsept
 • Kursene gjennomføres lokalt
 • Praktiske kurs  på høgt nivå
 • Eget prosessverktøy

 

Kurskonseptets hovedtrekk:

 

 

 

Resultater så langt  

 • 56 kurs er så langt gjennomført
 • 1400 deltakere fra Arendal i sør til Hammerfest i nord.
 • 500 reelle prosjekter er planlagt på kurset.
 • Ca 500 studenter har gjennomført kurset med eksamen

 

Flere av kursene har vært knyttet til ulike satsinger, som f.eks:

 • Nærings og bygdeutvikling  
 • Stedsutvikling                                                                                
 • Bolig sosialt arbeid                                                                                       
 • Pleie og omsorgssektoren                 
 • LUK- satsingen                                
 • Lokal samfunnsutvikling 

 

Nytt skreddersydd kurs h18/v19:

"Prosessledelse av sammenslåingskommuner" i regi av Trøndelag fylkeskommune.        

Se omtaler av tidligere kurs her

 

Stedsbeskrivelse

Kurssamlingene gjennomføres så nært deltakerne som mulig. Oppdragsgiver bestemmer kurssted.

 

Forkunnskaper

Oppdragsgiver kan sette krav om dette.
For å gjennomføre kurset med eksamen, kreves studiekompetanse.

 

Varighet

Åtte dager. Framdrift bestemmes i samråd med oppdragsgiver.

 

Studiepoeng

I utgangspunktet valgfri eksamen (15 studiepoeng) på alterntivt bachelor eller mastergradsnivå ved Høgskulen i Volda. Oppdragsgiver bestemmer om eksamen på eget kurs skal være obligatorisk eller valgfritt.

 

Målgruppe

Oppdragsgiver bestemmer målgruppen i forhold til kurset innretning.

 

- Dette er et veletablert landsdekkende kurskonsept i ledelse av utviklingsarbeid, med vekt på kommunikasjon, samskapning og kreativitet.

Konseptet ble, etter en anbudsrunde, utviklet på oppdrag av KS og fem departementer i 2002.