Utredningsarbeid

Utviklingskompetanse as bistår med diverse former for utrednings- og analysearbeid.

 

Eksempel på oppdrag:

• Strategisk analyse for felles landbruksforvaltning for Tromsø, Karlsøy og Balsfjord kommune. Oppdragsgiver: Tromsø kommune

• Prosjektet ”Grønn tilflytting til Skjerstad” – forstudie, Team Bodø.