PERSONVERNERKLÆRING

Utviklingskompetanse as, org. nr. 886920512                                
Utviklingskompetanse AS sin personvernerklæring ble sist endret den 29.06.2018.

Utviklingskompetanse as er en landsdekkende kompetansebedrift. Hoved-satsingsområdet er kurs og oppdrag innen kommunikativ omstillings, plan- og utviklingsarbeid.

For at vi skal kunne gjøre jobben vår og oppfylle vårt formål, er vi avhengig av å bruke flere personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn og bruker bestemte personopplysninger.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19 og EUs personvernforordning The General Data Protection Regulation (“GDPR - artikkel 13») og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, første avsnitt og GDPR artikkel 14).

Behandlingsansvarlig

I Utviklingskompetanse as er det daglig leder som er behandlingsansvarlig for virksomhetens håndtering av personopplysninger for ansatte, kunder, leverandører, samarbeidspartnere, brukere av våre nettsider og brukere av vårt prosessverktøy.

Personopplysninger som innhentes/behandles

Utviklingskompetanse as innhenter primært informasjon direkte fra kunder og samarbeidspartnere. Ved aktivt å vise interesse for, ved påmelding til et av våre kurs, eller inngåelse av et kunde- eller samarbeidsforhold, innhentes personopplysninger. Eksempelvis lagres navn, telefonnummer, epost og fakturainformasjon til deltakere på kurs. I noen tilfeller innhentes også personopplysninger om fysiske personer som ikke er kunder eller samarbeidspartnere, til anvendelse i markedsføring og informasjon om selskapets tjenester og arrangementer. Vi bruker statistikkverktøy for å spore hvor mange som leser hva i nyhetsbrevene våre.

Formålet med informasjonen som behandles

All behandling av personopplysninger skal ha et spesifikt, uttrykkelig angitt formål som er saklig begrunnet i virksomheten, jf. GDPR art. 5 nr. 1 bokstav b.

 

Formålet med informasjonen som behandles ved Utviklingskompetanse AS er:                       

->  etablering og oppfølging av kunde/samarbeidsforhold
->  fakturering
->  kunnskapsforvaltning (f.eks. gjenbruk av dokumenter i senere saker)
->  markedsføring

Dokumenthåndtering og lagring 

Vi bruker et digitalt dokumenthåndterings- og lagringssystem for oppbevaring av dokumenter og personopplysninger om kunder og samarbeidspartnere. Våre nyhetsbrev og informasjon om kurs sendes via mail chimp, hvor mottaker via link enkelt kan melde seg av adresselisten. Opplysningene overføres ikke til tredjestater.

Utlevering av personopplysninger

Vi deler ikke opplysningene om deg med tredjeparter, bortsett fra med underleverandører som bidrar med å levere tjenester til deg. Et eksempel på dette er når deltakerliste oversendes til kursholdere. Dette er regulert gjennom egne avtaler med underleverandørene.

Hvor lenge personopplysningene lagres

Regnskapsmaterialet som nevnt i bokføringsloven § 13 skal oppbevares i 5 år, eller 3 år og seks måneder etter regnskapsårets slutt, avhengig av hva slags regnskapsmateriale det dreier seg om. Eksamensbesvarelser/sensureringsmateriale makuleres etter 3 uker.

Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss. Når personopplysningene som vi har samlet inn, ikke lenger er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måte.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandling av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd og GDPR artikkel 13 og 14. De som er registrert i et våre systemer har rett:

-på innsyn i egne opplysninger
-til å be om at uriktige/ufullstendige opplysninger blir korrigert jf. GDPR artikkel 16.
-til å be om å bli slettet jf. personopplysningsloven § 17. Retten gjelder kun dersom ikke virksomheten har behov for opplysningene til det formålet de behandles for.

Du kan kontakte oss hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Klagerett

Hvis du er misfornøyd med måten personopplysningene dine er behandlet på, kan du i første omgang kontakte daglig leder i UK. Dersom du fortsatt mener at UK ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven og GDPR, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no