Mats Salberg

Webutvikler, Moonrocket

Mats har gjennom sitt selskap Moonrocket ansvaret for utvikling og drift av vår webside og den digitale plattformen for prosessplanlegging. Han bistår oss i arbeidet med å utvikle websider for plan- og utviklingsarbeid samt ulike former for datateknisk bistand.

Mats Salberg er webutvikler og har kontor i Mediegården, hvor også Utviklingskompetanse AS holder til.<- TILBAKE