PROSESSLEDELSE OG PROSJEKTDESIGN I NÆRINGS- OG BYGDEUTVIKLING

Utviklingsprogrammet gjennomføres regi av Utviklingskompetanse as i samarbeid med Fylkesmannens Landbruks- og reindriftsavdeling i Nordland og Fylkesmannen i Trøndelag.

Fra januar 2020 overføres «Utreding og tilretteleggingsmidler for landbruk» fra Fylkesmannen til fylkeskommunene, noe som vil innebære behov for økt samarbeid innen landbruksforvaltningen på regionalt og kommunalt nivå. I overgangsfasen vil det være en stor fordel at prosjektene som skal finansieres, er så godt forberedt som mulig.

Det operative nærings og bygdeutviklingsarbeidet involverer ofte mange personer og gjerne komplekse problemstillinger. Samskaping og samarbeid mellom ulike aktører øker ofte sjansene for å lykkes.

Dette er et skreddersydd utviklingsprogram i ledelse av utviklingsarbeid, med vekt på kommunikasjon, samskapning og kreativitet, basert på et velutviklet konsept med i alt 1500 deltakere. Varighet: 2+3+3 dager. Valgfri eksamen (15 studiepoeng) på bachelornivå, alternativt mastergrad, ved Høgskulen i Volda.

Suksessformelen har vært en tydelig kobling mellom faglig påfyll, drahjelp i eget utviklingsarbeid, erfaringsutveksling og nettverksbygging. At vi har med oss noen av de de beste foreleserne på sin felt og at kurset er godt organisert, teller også positivt. Det veksles mellom dialogbaserte forelesninger, gruppearbeid, øvelser med utgangspunkt i deltakernes problemstillinger, arbeid med egne prosjekter og erfaringsutveksling i plenum.

Formålet med dette utviklingsprogrammet er å styrke rollene som tilretteleggere og prosjektledere i nærings og bygdeutvikling og å stimulere til igangsetting reelle prosjekter på regionalt, interkommunalt og kommunaltnivå.

Last ned brosjyre her
 

___

Gjennom utviklingsprogrammet vil deltakerne oppnå følgende:

1. Økt handlingskompetanse innen ledelse og designing av utviklingsprosjekter innen nærings og bygdeutvikling med vekt på involvering, forankring, samskaping og mellommenneskelige faktorer.
2. Drahjelp i eget utviklingsarbeid, herunder utarbeidelse av et prosessdesign/prosjektplan for et konkret omstillingsarbeid innen nærings og bygdeutvikling.
3. En arena for nettverksbygging og erfaringsutveksling.

___

Målgruppe:

Ledere, politikere, prosjektledere og andre som har en rolle innen landbruksrelatert nærings og bygdeutvikling, både på regionalt og kommunalt nivå. 

Vi tar gjerne imot gruppevis påmeldinger rundt case som det ønskes jobbet med i kurset. Utviklingsprogrammet passer for prosjekter som f.eks. «Inn på tunet», naturbasert reiseliv, urbant landbruk, delprosjekter knyttet til blågrønn innovasjon, næringsplan o.l.

___

Kurssamlingene legges til steder som innbyr til sosiale og trivelige samlinger, med mulighet for nettverksbygging.

Samling I:   28. – 29. januar 2020,  Fru Hauans hotell, Mosjøen
Samling II:  25. – 27. februar 2020,  Scandic Svolvær, Svolvær
Samling III:   15. – 17. april 2020, Scandic Hotell, Fauske – avslutningsmiddag på Han sylte, Valnesfjorden.

Veiledning for utarbeiding av prosessplan foregår via Skype/prosessverktøy umiddelbart etter siste samling.

___

Påmeldingskjema finner du her

Forløpende påmelding. Frist 15. desember 2019.

Deltakeravgift:

Deltakeravgiften er kr 10.000. Deltakere fra kommuner og fylkeskommuner kan søke KS OU-midler om å få refundert hele deltakeravgiften. Kurset oppfyller kriteriene til KS OU-midler.

Utgifter til dagpakker, reise og opphold, og semesteravgift for valgfri eksamen kommer i tillegg.
Deltakeravgiften kan om ønskelig deles mellom 2019 og 2020 – se påmeldingsskjema.

___

Kontakt gjerne Magne Totland, Fylkesmannen i Nordland, Telefon: 75 54 78 59 eller Tor J. Skogstad, Utviklingskompetanse as, om du har spørsmål.