PROSESSLEDELSE OG PROSJEKTDESIGN

Kurset er regi av Utviklingskompetanse as - i samarbeid med Høgskulen i Volda H19/V20.
​KR 1.000,- i rabatt ved påmelding før 01. September 2019.

Last ned flyer

Etter fulltegnet kurs våren 2019, gode tilbakemeldinger og fortsatt etterspørsel, velger vi å starte et nytt kurs høsten 2019. Denne gang med samlinger på Lillestrøm, Selbu og Bergen. 

Dette er et samlingsbasert kurs i ledelse av utviklingsarbeid, med vekt på kommunikasjon, samskapning og kreativitet.
Varighet: 2+3+2 dager. Valgfri eksamen (15 studiepoeng) på bachelornivå, alternativt mastergrad, ved Høgskulen i Volda.

Suksessformelen har vært en tydelig kobling mellom faglig påfyll, drahjelp i eget utviklingsarbeid, erfaringsutveksling og nettverksbygging. At vi har med oss noen av de de beste foreleserne på sin felt og at kurset er godt organisert, teller også positivt. Det veksles mellom dialogbaserte forelesninger, gruppearbeid, øvelser med utgangspunkt i deltakernes problemstillinger, arbeid med egne prosjekter og erfaringsutveksling i plenum.

Kurset er fortløpende forbedret gjennom innspill fra deltakere og oppdragsgivere - og treffer derfor praksisfeltet godt.
 
Målgruppe:
Målgruppen er ledere, prosjektledere, planleggere og andre som har en rolle i ulike former for omstillings, plan- og utviklingsarbeid i samfunn og/ eller organisasjon. For å gi mest mulig
læringseffekt, er det ønskelig med 2- 5 deltakere fra samme prosjekt. Max 10 prosjekter. 

Dette er et veletablert, landsdekkende kurskonsept i ledelse av utviklingsarbeid, med vekt på kommunikasjon, samskapning og kreativitet. 

Konseptet ble, etter en anbudsrunde, utviklet på oppdrag av KS og fem departementer i 2002. 
60 kurs er gjennomført, med i alt 1500 deltakere. 500 reelle prosjekt er planlagt på kursene.
                                     
Uttalelser fra fornøyde deltakere:

 • «Kurset er ufattelig bra, praksisnært og godt organisert»
 • «Dette er utvilsomt det beste kurset jeg har deltatt på»
 • «Matnyttig!»
 • «Kurset gir en god anledning til å reflektere over eget arbeid og koble dette til nyere forskning»
   

Etterspurt kompetanse                                                   
Dialogbasert utviklingskompetanse som fremmer samskapning, medvirkning, entusiasme og innovasjon, er en etterspurt kompetanse og en viktig faktor for å lykkes i arbeidslivet. Ved å delta på kurset kan du bli en bedre på prosessledelse og å få fart på eget plan -og utviklingsarbeid. I tillegg til forskningsbasert kunnskap innen ledelse av utviklingsarbeid, vil du som du deltaker få innblikk i praktiske arbeidsmetoder og verktøy som er direkte anvendbare i ditt eget arbeid.


Dette lærer du på kurset:

 • Å lede kommunikativt utviklings-, omstillings- og innovasjonsarbeid.
 • Planleggingen og gjennomføring av den store prosessen fra A til Å, med vekt på medvirkning, innovasjon og samskaping.
 • Praktiske arbeidsmetoder og kreative verktøy som styrker deg i planlegging, gjennomføring og ledelse av ulike former for workshops.
 • Som en del av kurset deltar du i arbeidet med å utarbeide en prosessplan for et reelt plan-, utviklings - eller omstillingsarbeid.


Forelesningsteam med de beste på sine felt                                      

Sammen med professor Roar Amdam, Høgskulen i Volda og professor og dekan Gro Ellen Mathisen ved Universitetet i Stavanger, stiller vi med et unikt sammensatt team innen ledelse av utviklingsarbeid, med vekt på kommunikasjon, samskapning og innovasjon. 
 
Kurssamlingene legges til steder som innbyr til sosiale og trivelige samlinger, med mulighet for nettverksbygging. Alle samlingene legges i kort avstand til flyplass.

 • Samling I:   21.-22. oktober, 2019: Lillestrøm, Scandic Lillestrøm   
 • Samling II:  18.-20. november 2019: Selbusjøen Hotel  
 • Samling III: 13.-14. januar 2020: Bergen, Radisson Blu Royal Hotel

Veiledning for utarbeiding av prosessplan foregår via Skype/prosessverktøy umiddelbart etter siste samling.

Påmelding kan du foreta her

Forløpende påmelding. Frist 15. september 2019.
Meld deg på før 1. september og få kr 1.000,- i rabatt!

Deltakeravgift:

Deltakeravgiften på kr 24.000 pr deltaker inkluderer kurskonsept, kursmateriale, lisens til prosessverktøy og veiledning på prosessplaner og veiledning til evt. eksamen.
Utgifter til dagpakker, reise og opphold, og semesteravgift for valgfri eksamen kommer i tillegg.
Kurset oppfyller kriteriene til KS OU-midler for arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling (ansatte i kommuner og fylkeskommuner). Kr 10.000 pr deltaker kan søkes refundert.

Deltakeravgiften kan om ønskelig deles mellom 2019 og 2020.

Be om gratis informasjon

• Kursbeskrivelse med pensumsoversikt
• Oversikt over pensumsbøkene
• Presentasjon av foreleserteamet
• Oversikt over priser på dagpakker og overnatting på kurstedene

Navn
Navn må fylles ut
E-post
E-post må fylles ut
Telefon
Kommentar og spørsmål
SPAM KODE
Skriv inn koden: 207