PROSESSLEDELSE OG PROSJEKTDESIGN     

I regi av Utviklingskompetanse as i samarbeid med Høgskulen i Volda. 

Et samlingsbasert kurs i ledelse av utviklingsarbeid, med vekt på kommunikasjon, samskapning og kreativitet. 2+3+2 dager.
Valgfri eksamen (15 studiepoeng) på bachelor alternativt mastergradsnivå ved Høgskulen i Volda.

56 kurs er tidligere gjennomført, med i alt 1400 deltakere. 500 reelle prosjekt er planlagt på kurset.

Suksessformelen har vært en tydelig kobling mellom faglig påfyll, få drahjelp i eget utviklingsarbeid, erfaringsutveksling og nettverksbygging. At vi har med oss noen av de de beste foreleserne på sin felt og at kurset er godt organisert, teller også positivt. Det veksles mellom dialogbaserte forelesninger, gruppearbeid, øvelser med utgangspunkt i deltakernes problemstillinger, arbeid med egne prosjekter og erfaringsutveksling i plenum.

Kurset er forløpende forbedret gjennom innspill fra deltakere og oppdragsgivere - og treffer derfor praksisfeltet godt.

 

Målgruppe:

Målgruppen er ledere, prosjektledere, planleggere og andre som har en rolle i ulike former for omstillings, plan- og utviklingsarbeid i samfunn og/ eller organisasjon. For å gi mest mulig læringseffekt, er det ønskelig med 2- 5 deltakere fra samme prosjekt. Max 10 prosjekter

 

Dette er et veletablert landsdekkende kurskonsept i ledelse av utviklingsarbeid, med vekt på kommunikasjon, samskapning og kreativitet.

Konseptet ble, etter en anbudsrunde, utviklet på oppdrag av KS og fem departementer i 2002.                                                                                                                                                                                                               

Resultat så langt:

 • 56 kurs er så langt gjennomført
 • 1400 deltakere fra Arendal i sør til Hammerfest i nord.
 • 500 reelle prosjekter er planlagt på kurset.

 

Uttalelser fra fornøyde deltakere:

• “Kurset er ufattelig bra, praksisnært og godt organisert.”

• “Dette er utvilsomt det beste kurset jeg har deltatt på.”

• “Matnyttig!”

 

En etterspurt kompetanse                                                         .                                                             

Dialogbasert utviklingskompetanse som fremmer samarbeid, medvirkning, entusiasme og nytenkning, er blitt en etterspurt kompetanse og en viktig faktor for å lykkes i arbeidslivet. Ved å delta på kurset kan du bli en bedre på prosessledelse og å få fart på eget plan -og utviklingsarbeidet. I tillegg til forskningsbasert kunnskap innen ledelse av utviklingsarbeid, lærer du som deltaker praktiske arbeidsmetoder og verktøy, som er direkte anvendbart i eget arbeid.

 

Dette lærer du som deltaker på kurset:

 • Å lede kommunikativt utviklings,- omstillings- og innovasjonsarbeid
 • Planleggingen og gjennomføring av den store prosessen fra A til Å, med vekt på medvirkning, involvering og forankring
 • Praktiske arbeidsmetoder og kreative verktøy som styrker deg i planlegging, gjennomføring og ledelse av ulike former for workshops.
 • Som en del av kurset deltar du i arbeidet med å utarbeide en prosessplan for et reelt plan-, utviklings,- eller omstillingsarbeid.

 

Forelesningsteamet er unikt sammensatt av de beste på sine felt                                                       

Sammen med professor Roar Amdam, Høgskulen i Volda og professor Rudi Kirkhaug ved Universitetet i Tromsø, stiller vi med et unikt sammensatt team innen ledelse av utviklingsarbeid, med vekt på kommunikasjon, samskapning og kreativitet. 

 

Kurssamlingene legges til steder i Trøndelag, som innbyr til sosiale og trivelige samlinger med mulighet for nettverksbygging. 

SAMLING I:    Best Western Bakeriet Hotell, Trondheim, 03. - 04. des. 2018

SAMLING II:   Jægtvolden Fjordhotell, Inderøy,                 14. - 16.jan. 2019 

SAMLING III:   Selbusjøen Hotell og Gjestegård,               11. - 12. mars 2019

Veiledning på utarbeiding av prosessplan foregår via skype/prosessverktøy.

Først til mølla-prinsippet gjelder for påmelding.

 

 Deltakeravgift:

 • Deltakeravgiften på kr 23.000 pr deltaker inkluderer kurskonsept, kursmateriale, lisens til prosessverktøy og veiledning på prosessplaner og veiledning til evt. eksamen.
 • Utgifter til reise og opphold, og semesteravgift for valgfri eksamen kommer i tillegg.
 • Kurset oppfyller kriteriene til KS OU-midler. (Ansatte i kommuner og
  fylkeskommuner) Kr 10.000 pr deltaker kan søkes refundert.
 • Deltakeravgiften kan om ønskelig deles mellom 2018 og 2019.   

 

Meld deg på her

 

Last ned brosjyre med oversiktsprogram (PDF)

 

Be om gratis informasjon

• Kursbeskrivelse med pensumsoversikt
• Oversikt over pensumsbøkene
• Presentasjon av foreleserteamet
• Oversikt over priser på dagpakker og overnatting på kurstedene

Navn
Navn må fylles ut
E-post
E-post må fylles ut
Telefon
Kommentar og spørsmål
SPAM KODE
Skriv inn koden: 207

Kontakt:

Tor J. Skogstad, Utviklingskompetanse as, tlf 977 01 621 eller e-post tor@uk-as.no.