PROSESSLEDELSE OG PROSJEKTDESIGN FOR SAMMENSLÅINGSKOMMUNER

Et pilotkurs i regi av Orkland kommune i samarbeid med Utviklingskompetanse as og Høgskulen i Volda

Etablering av nye kommuner er en unik mulighet for å utvikle nye arbeidsformer som redskap for planlegging, ledelse, innovasjon og utvikling. Sammenslåing av kommuner er en innovasjon i seg selv, med muligheter til å utvikle nye organisasjonsmodeller, prosesser, kulturer og tjenester.

I et samarbeid mellom Orkland kommune, Utviklingskompetanse as og Høgskulen i Volda gjennomføres nå kurset «Prosessledelse og prosjektdesign for sammenslåingskommuner», med oppstart .  Dette er et spennende kurs som vi gleder oss til å ta fatt på!

Kurset er beregnet på større kommunesammenslåinger og tar sikte på å styrke den nye kommuneorganisasjonen sin utviklingsevne, som et ledd i sammenslåingsprosessen.  Det vektlegges kommunikativ tilnærming til plan-, omstillings,- og utviklingsarbeid.

Formålet er todelt:

1. Å styrke den nye kommunens utviklingsevne med forskningsbasert kompetanse i ledelse av omstillings-, plan- og utviklingsarbeid i samfunn og organisasjon basert på innovasjon, kommunikasjon og samarbeidsdrevene prosesser.
2. Å skape felles metodikk og arbeidsform i den nye kommuneorganisasjonen, samtidig som det gis drahjelp i reelle utviklingsprosjekter på tvers av fag og sektorer.


Kurset er en arena for nettverksbygging og erfaringsutvikling innen plan- og utviklingsarbeid i kommunen

Som en del av kursopplegget utarbeides det prosessplaner/planprogram for de aktuelle prosjektene.  Nye Orkland kommunen definere prosjekter og deltakere selv.  Max 10 prosjekter/ 30 deltakere.

Målgruppe

Toppledere, politikere, mellomleder, prosjektledere og planleggere på samme kurs vil kunne styrke den nye kommunen som en utviklingsorientert organisasjon og er en unik mulighet for intern nettverksbygging og erfaringsutveksling på tvers av prosjekt, nivå og fag/sektorer.