KURS PÅ ARBEIDSPLASSEN

VI TILBYR PER I DAG FØLGENDE BESTILLINGSKURS:

 

På forespørsel tilbyr Utviklingskompetanse as korte og operative skreddersydde kurs for offentlige og private virksomheter. Kursene er praktisk organisert hvor deltakerne gjennom øvingsoppgaver får direkte drahjelp i eget utviklingsarbeid arbeid i tillegg til teoretisk påfyll.

 

PROSESSLEDELSE

Varighet: 2 dager 

Kurset prosessdesign passer godt til arbeidsplasser hvor det er utstrakt form for plan- og prosjektarbeid.  
Dette kurset gir en innføring i prosessplanlegging/prosessdesign og hvordan godt planlagte prosesser kan gi bedre resultater i gjennomføring av endrings, omstillings og utviklingsarbeid.  
 

Last ned produktark med informasjon her >

 

PROSESSLEDELSE AV WORKSHOPS, GRUPPER OG TEAM

Varighet: 2 dager 

Dette er et kurs for arbeidsplasser hvor en er opptatt av innovativt og kreativitet utvikling, omstillings- og endringsarbeid med vekt på medvirkning og samhandling. Kurset gir en praktisk innføring i bruk kreative arbeidsmetoder og prosessledelse av kreative prosesser, samt ledelse av workshops, herunder forarbeid, gjennomføring og etterarbeid. 
 

Last ned produktark med informasjon her >

 

VERDIBASERT LEDLESE

Varighet: 2 dager 

Kurset verdibasert ledelse passer godt på arbeidsplasser som skal innføre verdibasert ledelse som arbeidsform. Kurset kan gjennomføres som enten som et selvstendig kurs eller om en modul i et større lederutviklingsprogram. Formålet med kurset er å gi arbeidsplasser felles kunnskaper om hvordan verdier kan være praktiske verktøy, for eksempel når det gjelder arbeidsmiljø, utviklingsarbeid eller reduksjon av sykefravær. 
 

Se mer informasjon her >

 

UTVIKLINGSPROGRAM I PROSJEKT OG PROSESSLEDELSE

Varighet: 2+3+3 dager 

Utviklingsprogrammet i prosjekt og prosessledelse er et veletablert utviklingsprogram på mastergradsnivå med valgfri eksamen med 15 studiepoeng. Utviklingsprogrammene skreddersys for ulike satsinger og formål og gjennomføres i regi av fylkeskommuner, regionråd, kommuner, fylkesmann, statlige etater, bedrifter og organisasjoner.  
 

Se mer informasjon her >