Aktuelt

NYTT PROSESSVERKTØY FOR PROSESSPLANLEGGING
Det nye prosessverktøyet for prosessplanlegging til Utviklingskompetanse as tilbys for utviklingsprogram og todagerskursene som gjennomføres fra høsten av.
Se prosessverktøyet her >
SAMARBEID MED SE KUNST I NORD-NORGE
I et samarbeid med Se Kunst i Nord-Norge har Utviklingskompetanse as fagansvaret for et kurs i prosjekt- og prosessledelse h16/v17, som gjennomføres som en del av kompetanseprogrammet «Arenautvikling for visuell kunst i Nordland»
Les mer
TO KURS I «LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING FOR KOMMUNER I TRØNDELAG» VÅREN 2018
Interessen for kurset Lokal samfunnsutvikling i for kommuner i Trøndelag viste seg å være betydelig større enn hva Trøndelag fylkeskommune kunne tilby i gjennom ett kurs våren 2018. Derfor er det nå besluttet å starte opp et kurs til våren 2018.
Les mer